Tesla Fiberox s.r.o
Kontakty

Kontakty

 
 

O NÁS

Tesla FiberoX s. r. o., je spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou výstuže z kompozitných materiálov pod názvom FiberoX. Ponúkame inovatívny certifikovaný systém ( SK TP – 23/0023 ) výstuže na báze epoxidovej živice, posilnený sklenými vláknami, vyhovujúci vysokým nárokom na trvácnosť, dlhú životnosť a efektivitu.

Oceľ sa v čase priemyselnej revolúcie úspešne zapísala do dejín stavebníctva ako stavebný technický materiál. Postupom času však ľudia čoraz viac prichádzali a stále ešte prichádzajú na nedostatky tohto materiálu, medzi ktoré patrí napríklad nízka odolnosť voči korózii a z toho vyplývajúca obmedzená životnosť.
 
Táto skutočnosť donútila inžinierov spoločnosti FiberoX hľadať alternatívne materiály, ktoré by spĺňali vlastnosti kvalitnej výstuže. A práve na základe dlhoročného a veľmi intenzívneho vývoja sprevádzaného certifikačnými skúškami dnes prináša FiberoX na trh inovatívny certifikovaný systém ( EÚ certifikát SK TP – 23/0023 ) výstuže na báze epoxidovej živice, posilnený sklenými vláknami, vyhovujúci vysokým nárokom na trvácnosť, dlhú životnosť, efektivitu a primerané náklady. Vďaka vysoko pozitívnym fyzikálnym vlastnostiam sa kompozitné materiály spoločnosti FiberoX stávajú nanajvýš vhodným riešením danej problematiky v dnešnej dobe.

Konštrukčnú železnú výstuž je možné nahradiť pri zmene profilu o stupeň nižší našou FiberoX výstužov  vzhľadom na násobne vyššiu pevnosť materiálu. (zohľadniť Youngov modul pružnosti) Pre použitie ako 100% nosnú výstuž, je potrebné posúdenie statikom.
 
Dovoľte nám na našich stránkach predstaviť Vám tento inovatívny produkt a podeliť sa s Vami o všetky výhody a spôsoby jeho využitia, aby sme tak ruka v ruke mohli stavebníctvu pomôcť vykročiť vpred z tieňa oceľovej minulosti.

 

ODOLNÁ VOČI KORÓZII

Svojím dokonalým zložením zabraňuje karbonizácii betónu spôsobiť akékoľvek škody na výstuži. Tým zároveň minimalizuje náklady na údržbu.

ODOLNEJŠIA NA ŤAH

Potrebuje menej betónovej pokrývky, čo znižuje stavebné náklady.

 

ELEKTRICKÝ IZOLANT

Kompozitná výstuž nevedie elektrický prúd a tým nevzniká elektromagnetické pole, stavba je nerušivá pre citlivé prístroje a elektroniku.

NEMAGNETICKÁ

Nevznikajú indukčné prúdy zahrievajúce výstuž a celú štruktúru stavby.

 

PRODUKTY

FiberoX 4 mm - nahrádza železný roxor v hrúbke 6 mm

FiberoX 4 mm - nahrádza železný roxor v hrúbke 6 mm

Kompozitný materiál, cena na vyžiadanie je uvedená za bežný meter.

Konštrukčnú železnú výstuž je možné nahradiť pri zmene profilu o stupeň nižší našou FiberoX výstužov  vzhľadom na násobne vyššiu pevnosť materiálu. (zohľadniť Youngov modul pružnosti) Pre použitie ako 100% nosnú výstuž, je potrebné posúdenie statikom.

Na vyžiadanie

FiberoX 6 mm  - nahrádza železný roxor v hrúbke 8 mm

FiberoX 6 mm - nahrádza železný roxor v hrúbke 8 mm

Kompozitný materiál, cena na vyžiadanie je uvedená za bežný meter.

Konštrukčnú železnú výstuž je možné nahradiť pri zmene profilu o stupeň nižší našou FiberoX výstužov  vzhľadom na násobne vyššiu pevnosť materiálu. (zohľadniť Youngov modul pružnosti) Pre použitie ako 100% nosnú výstuž, je potrebné posúdenie statikom.

Na vyžiadanie

FiberoX 8 mm  - nahrádza železný roxor v hrúbke 10 mm

FiberoX 8 mm - nahrádza železný roxor v hrúbke 10 mm

Kompozitný materiál, cena na vyžiadanie je uvedená za bežný meter.

Konštrukčnú železnú výstuž je možné nahradiť pri zmene profilu o stupeň nižší našou FiberoX výstužov  vzhľadom na násobne vyššiu pevnosť materiálu. (zohľadniť Youngov modul pružnosti) Pre použitie ako 100% nosnú výstuž, je potrebné posúdenie statikom.

Na vyžiadanie

FiberoX 10 mm  - nahrádza železný roxor v hrúbke 12 mm

FiberoX 10 mm - nahrádza železný roxor v hrúbke 12 mm

Kompozitný materiál, cena na vyžiadanie je uvedená za bežný meter.

Konštrukčnú železnú výstuž je možné nahradiť pri zmene profilu o stupeň nižší našou FiberoX výstužov  vzhľadom na násobne vyššiu pevnosť materiálu. (zohľadniť Youngov modul pružnosti) Pre použitie ako 100% nosnú výstuž, je potrebné posúdenie statikom.

Na vyžiadanie

FiberoX 12 mm  - nahrádza železný roxor v hrúbke 14 mm

FiberoX 12 mm - nahrádza železný roxor v hrúbke 14 mm

Kompozitný materiál, cena na vyžiadanie je uvedená za bežný meter.

Konštrukčnú železnú výstuž je možné nahradiť pri zmene profilu o stupeň nižší našou FiberoX výstužov  vzhľadom na násobne vyššiu pevnosť materiálu. (zohľadniť Youngov modul pružnosti) Pre použitie ako 100% nosnú výstuž, je potrebné posúdenie statikom.

Na vyžiadanie

FiberoX 14 mm  - nahrádza železný roxor v hrúbke 16 mm

FiberoX 14 mm - nahrádza železný roxor v hrúbke 16 mm

Kompozitný materiál, cena na vyžiadanie je uvedená za bežný meter.

Konštrukčnú železnú výstuž je možné nahradiť pri zmene profilu o stupeň nižší našou FiberoX výstužov  vzhľadom na násobne vyššiu pevnosť materiálu. (zohľadniť Youngov modul pružnosti) Pre použitie ako 100% nosnú výstuž, je potrebné posúdenie statikom.

Na vyžiadanie

FiberoX 16 mm  - nahrádza železný roxor v hrúbke 18 mm

FiberoX 16 mm - nahrádza železný roxor v hrúbke 18 mm

Kompozitný materiál, cena na vyžiadanie je uvedená za bežný meter.

Konštrukčnú železnú výstuž je možné nahradiť pri zmene profilu o stupeň nižší našou FiberoX výstužov  vzhľadom na násobne vyššiu pevnosť materiálu. (zohľadniť Youngov modul pružnosti) Pre použitie ako 100% nosnú výstuž, je potrebné posúdenie statikom.

Na vyžiadanie

Fiberox sieťovina 4mm (3mx2m)

Fiberox sieťovina 4mm (3mx2m)

Kompozitný materiál

Na vyžiadanie

FiberoX zvitky a priemery

FiberoX zvitky a priemery

Priemery FiberoX 4,6,8 a 10 mm je možné dodávať aj v 50 m alebo 100 m zvitkoch. Podľa požiadaviek zákazníka na objednávku aj v iných dľžkach návinu zvitku.

Na vyžiadanie

Fiberox sieťovina 6mm (3mx2m)

Fiberox sieťovina 6mm (3mx2m)

Kompozitný materiál

Na vyžiadanie

Fiberox sieťovina 8mm (3mx2m)

Fiberox sieťovina 8mm (3mx2m)

Kompozitný materiál

Na vyžiadanie

 
 

VÝHODY

Hotové betónové diely

Pri vývoji stavebných projektov hrajú dôležitú úlohu efektivita, vedomie stúpajúcich nákladov a krátka stavebná doba. Z týchto dôvodov nadobúdajú na význame pred vyrobené betónové diely.

Pre svoje výhodné vlastnosti umožňuje armatúra FiberoX napríklad výrazne zredukovať spotrebu betónu a výstuží. Stavebné diely možno vyrobiť štíhlejšie a ľahšie. Z toho vyplývajú úspory vo výrobných nákladoch, poskytujúce zákazníkom dobrý argument na nákup a výrobcom výhodu voči konkurencií. 

Pozemné stavby

Požiadavky na bytové a pracovné priestory neustále rastú, pretože rastú nároky ľudí. Rozhodujúcu úlohu pri výstavbe nových objektov hrajú aspekty ako zdravé bývanie, efektivita budovy, estetika a zaujímavý dizajn.

Človek a jeho vzťah k zastavanému okoliu, takzvaná stavebná biológia, nadobúdajú na význame. FiberoX ponúka vynikajúce vlastnosti produktu pre stavby, ktoré po ekonomickej a dizajnovej stránke, ako aj z dôvodov trvácnosti v plnom rozsahu vyhovujú moderným nárokom na bytové a pracovné priestory. 

Vodohospodárske a morské stavby

Vodohospodárske morské stavby sú vystavené vysoko agresívnemu prostrediu: znečistenej vode, soliam a chemikáliam, poškodzujúcim betónovú oceľ. Vysoké a pravidelné sanačné náklady sú ich následkom. Armatúra FiberoX pôsobí ochranne proti chloridom a chemikáliám, ktoré poškodzujú výstuže a v konečnom dôsledku ničia budovy. Drahé výstuže z INOX-vej ocele či hrubé pokrytie betónom, ktoré majú lepšie chrániť stavby, už nie sú potrebné. 

Cestná a železničná infraštruktúra

Výrazná mobilita spoločnosti spôsobuje preťažovanie infraštruktúry. Zároveň stúpa zaťažovanie životného prostredia a jeho vplyv na stavby. S nárastom dopravy na cestách a železniciach rastú i potreby investície. Je potrebné neustále draho obnovovať všetky infraštrukturálne stavby. Nové projekty a rozširujúce sa stavby musia čeliť enormnému tlaku zvyšujúcich sa nákladov pri stúpajúcich nárokoch na kvalitu. Armatúrou FiberoX môžete zredukovať investičné a prevádzkové náklady ako i náklady na údržbu. 

S armatúrou FiberoX odpadá náhradná ochrana stavieb, ktorá sa dnes zabezpečuje použitím výstuží z INOX-ovej ocele, či hrubých betónových pokrývok. Takisto možno ušetriť drahé izolovanie výstuží železničných ciest.

Infraštruktúra a priemyselné stavby

Infraštrukturálne a priemyselné stavby sú bežnou ale podstatnou súčasťou nášho života. V priemyselných podnikoch sa vyrábajú rôzne produkty, ktoré nám umožňujú moderný život. Tieto stavby sú z dôvodov rozličných metód ich produkcie sčasti silno zaťažované. Korózne prostredie a silné elektromagnetické polia sú len niektoré z vplyvov, ktoré sa stávajú výzvou. 

Armatúra FiberoX ponúka konkrétne možnosti riešenia rôznych problémov. Napríklad možno pri transformačných staniciach a taviacich zariadeniach ušetriť použitie nákladnej výstuže z INOX -ovej ocele. Tieto boli dosiaľ potrebné na ochranu pred vírivými prúdmi spôsobujúcimi zahrievanie výstuže. Parkovacie domy a čerpacie stanice už nemusia používať drahé a na údržbu náročné, soli odpudzujúce vrstvy. 

Tunely a podzemné stavby

Pri stavbách tunelov, podzemných a banských stavbách existujú rôznorodé využitia výstuže zo sklených vlákien. Inštalácia armatúry FiberoX v škárových stenách alebo vrtných pilotoch umožňuje ľahký a cielený prejazd tunelového vŕtacieho stroja. Paralelne možno ušetriť náklady pri manuálnom odstraňovaní výstuží v priechodoch. Horninovú suť je možné dopravovať na pásoch, pretože tu nevzniká nebezpečenstvo poškodenia zariadenia presahujúcimi kovovými výstužami. 

Z dôvodu odolnosti armatúry FiberoX voči agresívnym prvkom je možné jej neustále nasadenie, odpadá drahé ošetrenie proti korózii, náklady na opravy a údržbu sa podstatne znižujú. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

  Betónová oceľ BST Armatúra FiberoX
Náchylnosť na koróziu vysoká nekoroduje
Pevnosť v ťahu (MPa) 500 min. 1 000
Tepelná vodivosť {W/mK} 60 0.25
Magnetizmus áno nie
Elektrická vodivosť áno nie
Hustota {g/cm3} 7.85 2.1
E - modul pružnosti (MPa) 200 000 min. 55 000

KONTAKT

Obchodné oddelenie

Informácie / cenová ponuka

Matúš Jaremko MBA, PhD

CEO

Mgr. Pavol Pavlovič MBA

Konateľ

Praveen Sonakiya

Výkonný riaditeľ

Zoltan Kosztolanyi

Obchodné zastúpenie: Rakusko, Nemecko, Taliansko

Ing. Martin Pribila

Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb

Ing. Ľubomír Guman

Riaditeľ Výskumu a Inovácie

Mgr. Daniel Hrivniak

Marketing / it podpora